CFD's zijn complexe financiële instrumenten. Ze brengen een groot risico met zich mee, aangezien u door de hefboomwerking gemakkelijk veel geld kunt verliezen. U moet goed nadenken over het feit of u CFD's wel degelijk begrijpt en of u zich het risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.
Australië
Nl

Handelsspecificaties

Hieronder vindt u alle kosten die aangerekend worden voor het gebruik van onze financiële producten, evenals een uitvoerig handelsoverzicht.

  Dit schema heeft betrekking op de periode 15.07.2024 - 21.07.2024. Het handelsschema wordt elke maandag automatisch bijgewerkt.

  * In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst
  ** Prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst
  De spread varieert al naargelang de marktomstandigheden en de liquiditeit. Onder bepaalde omstandigheden kan de spread hoger of lager zijn dan het niveau dat in onze tabel vermeld staat. Gelieve ook rekening te houden met de overnight funding die aangerekend wordt om open posities aan te houden.

  Overige vergoedingen

  Kosten voor geldopname (bankoverschrijving)

  Er zijn geen beperkingen voor het minimale bedrag van de geldopname - u kunt al vanaf $2 opnemen op de volgende pagina: Opname. Om een bedrag van minder dan $2 op te nemen, neemt u contact op met ons Support team. Onze specialisten zullen u dan alle mogelijkheden aanreiken.

  Al naargelang het land kunnen er kosten aangerekend worden voor geldopnames via bepaalde betalingssystemen.

  Kosten inactieve rekening

  De Vennootschap behoudt zich het recht voor om kosten voor slapende rekeningen in rekening te brengen van maximaal $10 (tien dollar of het gelijkwaardige bedrag in een andere valuta op de dag van verrekening) indien de rekening gedurende een periode van 90 dagen inactief is geweest (d.w.z. er zijn geen stortingen en/of handelsactiviteiten geweest). Daarnaast zal de Vennootschap elke maand de activiteit van de afgelopen 90 dagen bekijken om te bepalen of de administratiekosten opnieuw in rekening zullen worden gebracht.