CFD's zijn complexe financiële instrumenten. Ze brengen een groot risico met zich mee, aangezien u door de hefboomwerking gemakkelijk veel geld kunt verliezen. U moet goed nadenken over het feit of u CFD's wel degelijk begrijpt en of u zich het risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.

Handelsspecificaties

Hieronder vindt u alle kosten die aangerekend worden voor het gebruik van onze financiële producten, evenals een uitvoerig handelsoverzicht.

  Dit schema bestrijkt de periode 29.05.2023 - 04.06.2023. Het handelsschema wordt elke maandag automatisch bijgewerkt.

  * In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst
  ** Prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst
  De spread varieert al naargelang de marktomstandigheden en de liquiditeit. Onder bepaalde omstandigheden kan de spread hoger of lager zijn dan het niveau dat in onze tabel vermeld staat. Gelieve ook rekening te houden met de overnight funding die aangerekend wordt om open posities aan te houden.

  Andere kosten

  Kosten voor geldopname (bankoverschrijving)

  Er zijn geen beperkingen voor het minimale bedrag van de geldopname - u kunt al vanaf $2 opnemen op de volgende pagina: Opname. Om een bedrag van minder dan $2 op te nemen, neemt u contact op met ons Support team. Onze specialisten zullen u dan alle mogelijkheden aanreiken.

  Al naargelang het land kunnen er kosten aangerekend worden voor geldopnames via bepaalde betalingssystemen.

  Kosten voor inactieve rekening

  De Maatschappij behoudt zich het recht voor om maandelijks kosten in rekening te brengen voor slapende rekeningen tot €10 (tien euro of het gelijkwaardige bedrag in een andere valuta op de dag van de inhouding). Kosten voor slapende rekeningen worden vanaf de 90e kalenderdag na de inactiviteit ingehouden. De rekening van de cliënt wordt als slapend/inactief beschouwd als hij gedurende een periode van 90 opeenvolgende dagen niet heeft ingelogd op zijn effectenrekening. Bovendien zal de Maatschappij elke maand de activiteit over de afgelopen 90 dagen in aanmerking nemen om te bepalen of er administratiekosten in rekening gebracht zullen worden.