CFD's zijn complexe financiële instrumenten. Ze brengen een groot risico met zich mee, aangezien u door de hefboomwerking gemakkelijk veel geld kunt verliezen. 72% van de particuliere beleggers verliest geld bij de handel in CFD's via deze aanbieder. U moet goed nadenken over het feit of u CFD's wel degelijk begrijpt en of u zich het risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.
Europa
Nl

Handelsspecificaties

Hieronder vindt u alle kosten die aangerekend worden voor het gebruik van onze financiële producten, evenals een uitvoerig handelsoverzicht. Meer informatie over onze kosten en vergoedingen is te vinden in het algemene vergoedingenbeleid van de Vennootschap.

  Dit schema heeft betrekking op de periode 17.06.2024 - 23.06.2024. Het handelsschema wordt elke maandag automatisch bijgewerkt.

  * In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst
  ** Prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst
  De spread varieert al naargelang de marktomstandigheden en de liquiditeit. Onder bepaalde omstandigheden kan de spread hoger of lager zijn dan het niveau dat in onze tabel vermeld staat. Gelieve ook rekening te houden met de overnight funding die aangerekend wordt om open posities aan te houden.

  Overige vergoedingen

  Kosten voor geldopname (bankoverschrijving)

  Voor klanten uit de Europese Economische Ruimte (EER) zijn er geen opnamekosten via bankoverschrijving.

  We hebben geen beperkingen wat betreft het minimale opnamebedrag - vanaf $2 kunt u uw geld opnemen op de volgende pagina: Opname. Als u een bedrag van minder dan $2 wilt opnemen, moet u contact opnemen met ons Support Team voor hulp. Onze specialisten zullen u voorzien van de mogelijke scenario's.

  Afhankelijk van het land kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het opnemen van geld via betalingssystemen. Meer informatie

  Kosten inactieve rekening

  De Vennootschap behoudt zich het recht voor om kosten voor slapende rekeningen in rekening te brengen van maximaal EUR 10 (tien euro of het gelijkwaardige bedrag in een andere valuta op de dag van verrekening) indien de rekening gedurende een periode van 90 dagen inactief is geweest (d.w.z. er zijn geen stortingen en/of handelsactiviteiten geweest). Daarnaast zal de Vennootschap elke maand de activiteit van de afgelopen 90 dagen bekijken om te bepalen of de administratiekosten opnieuw in rekening zullen worden gebracht.