CFD คือตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้สูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่สูญเสียเงินเมื่อทำการเทรด CFD คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินได้หรือไม่
ทั่วโลก
Th

ฝากเงินและถอนเงิน

ช่องทางการชำระเงินมีหลายวิธี ได้แก่ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินด้วยบัตรธนาคาร การโอนเงิน

โปรดทราบ

ผู้ให้บริการชำระเงินอาจจำกัดการทำธุรกรรม มีข้อจำกัดบางอย่าง และข้อกำหนดเฉพาะที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

การถอนเงินบางครั้งใช้เวลานานกว่าที่คาดเพราะเวลาในการประมวลผลขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน

กรณีที่บัญชีของคุณไม่ได้รับการยืนยันอย่างสมบูรณ์ อาจมีข้อจำกัดกับวิธีการฝากเงินบางวิธีในบางประเทศ

* การถอนเงินไปยังบัตรธนาคารอาจใช้เวลาถึง 21 วันตามปฏิทินเพื่อให้ธนาคารผู้ออกบัตรดำเนินการชำระเงิน ซึ่งทาง Quadcode Markets ไม่สามารถเร่งกระบวนการนี้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายค่าธรรมเนียมทั่วไป