CFD คือตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 72% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการเทรด CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินได้หรือไม่
ยุโรป
Th

การปกป้องเงินลงทุนของลูกค้า

Quadcode Markets ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการคุ้มครองเงินลงทุน

กองทุนชดเชยนักลงทุน

IQOption Europe Ltd เป็นสมาชิกของ Investor Compensation Fund ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าและประกันการเรียกร้องของลูกค้าเมื่อโบรกเกอร์ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินได้ โปรดอ่านข้อมูลที่ให้ไว้หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

การแยกกองทุน

เพื่อรักษาเงินของลูกค้าให้ปลอดภัย Quadcode Markets ทำการจัดเก็บเงินเหล่านั้นไว้ในบัญชีที่แยกจากบัญชีธนาคารของบริษัท