CFD's zijn complexe financiële instrumenten. Ze brengen een groot risico met zich mee, aangezien u door de hefboomwerking gemakkelijk veel geld kunt verliezen. 72% van de particuliere beleggers verliest geld bij de handel in CFD's via deze aanbieder. U moet goed nadenken over het feit of u CFD's wel degelijk begrijpt en of u zich het risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.
Europa
Nl

Regelgeving voor Quadcode Markets

Om ervoor te zorgen dat het geïnvesteerde geld goed beschermd wordt, is het voor particuliere beleggers raadzaam om zeer zorgvuldig een vennootschap te kiezen voor een langdurig samenwerkingsverband. Hierbij dient niet alleen rekening te worden gehouden met de specifieke omstandigheden waarin het bedrijf actief is, maar ook, en nog belangrijker, met de beschikbaarheid van documenten die bevestigen dat het bedrijf in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften van het relevante land en met de wereldwijd erkende financiële normen.

Gelicentieerd door CySEC

CySEC ziet toe op de activiteiten van financiële dienstverleners en zorgt ervoor dat zij zich aan de wetten en voorschriften van de Republiek Cyprus en de Europese Unie houden. IQOPTION EUROPE LTD heeft het licentienummer 247/14. Dit werd toegekend door de Cyprus Securities and Exchange Commission, een onafhankelijke publieke toezichthouder die verantwoordelijk is voor de regulering van de beleggingsmarkt in Cyprus.

Licentie nr. 247/14

EER-erkend

IQOPTION EUROPE LTD heeft een vergunning en is gereguleerd in Cyprus, een land van de Europese Economische Ruimte (EER), waardoor wij bepaalde producten en diensten ook in andere landen mogen aanbieden. U kunt ons vinden in de volgende registers:

In register van FCA

De Financial Conduct Authority (FCA) is een financiële regelgevende instantie in het Verenigd Koninkrijk die onafhankelijk van de Britse regering opereert en wordt gefinancierd door vergoedingen in rekening te brengen aan leden van de financiële dienstverleningssector. De FCA reguleert financiële bedrijven die diensten verlenen aan consumenten en handhaaft de integriteit van de Britse financiële markten.

Referentienummer: 670182

In het register van Consob

De Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) is het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de regulering van de Italiaanse financiële markten. Het doel van CONSOB is om het investerende publiek te beschermen. Hiertoe handhaaft het agentschap op betrouwbare wijze zijn bevoegdheden en competenties door vermeende schendingen, handel met voorkennis en marktmanipulatie te onderzoeken. Klik voor meer informatie op het onderstaande registratienummer.

Registratienummer 4090

In register van CNMV

De Nationale Commissie voor de Effectenmarkt (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) is de Spaanse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de financiële regulering van de effectenmarkten in Spanje. Het is een onafhankelijk agentschap onder het Spaanse ministerie van Economie en Financiën. Het doel van de CNMV is om de stabiliteit en transparantie van de financiële markten te waarborgen, investeerders te beschermen en het correcte gedrag van makelaars en tussenpersonen te garanderen.

Registratienummer 3867

In het register van Regafi

Het register van financiële agenten (Regafi) bevat alle Franse en buitenlandse bedrijven die door de ACPR gemachtigd zijn om in Frankrijk te werken. Het bevat ook een lijst van agenten van Franse betalingsinstellingen die actief zijn in Frankrijk of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Daarnaast bevat het register van financiële agenten een lijst van bedrijven waaraan de ACPR toestemming heeft verleend om bankactiviteiten uit te voeren in Monaco.

Registratienummer 75119

In register van AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk voor het reguleren van de financiële markten in Nederland. Dit omvat het reguleren van het gedrag van alle partijen die betrokken zijn bij de spaar-, krediet-, beleggings- en verzekeringsmarkten en van alle instellingen die financiële producten aanbieden en uitgeven, waaronder aandelenbeurzen. De doelstellingen van de AFM zijn het waarborgen van een soepele werking van de financiële markten en het toegankelijker maken van deze markten.

Bezoek de AFM website

In register van Finantsinspektsioon

De Financiële Toezichthoudende Autoriteit (EST: Finantsinspektsioon) is de financiële toezichthouder in Estland. Een van haar belangrijkste taken is ervoor te zorgen dat financiële instellingen hun verplichtingen tegenover klanten nakomen. Daarnaast houdt de FSA zich bezig met systeemrisico's in de financiële sector, bevordert ze de financiële stabiliteit van Estland en bestrijdt ze economische criminaliteit.

Bezoek de website van Finantsinspektsioon

In register van ČNB

De Tsjechische Nationale Bank (Česká národní banka, ČNB) is de centrale bank en het orgaan dat toezicht houdt op de financiële markten in Tsjechië. Volgens haar hoofddoelstelling bepaalt de CBT het monetaire beleid, geeft ze bankbiljetten en munten uit en beheert ze de geldcirculatie, het betalingssysteem en de verrekeningen tussen banken. De CBT houdt ook toezicht op de banksector, de kapitaalmarkt, de verzekeringssector, pensioenfondsen, kredietunies en instellingen voor elektronisch geld.

Bezoek de CNB website